Κατσούλης Νικόλαος

Γενικός Ιατρός
Κατσούλης Νικόλαος - Γενικός Ιατρός - Συστεγασμένα Ιατρεία

Γενικός Ιατρός

Ο Κατσούλης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Καλαμάτα, ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο ΓΝ Λαϊκό κατά την περίοδο 2012 – 2017, αποκτώντας τον τίτλο ειδίκευσης το 2017.

Κατά την διάρκεια της ειδικότητας ασχολήθηκε ιδιαιτέρως στον παθολογικό και διαβητολογικό τομέα και στις καρδιολογικές παθήσεις.

Είναι κάτοχος διπλώματος ACLS (καρδιο-αναπνευστική αναζωογόνηση) και διπλώματος ATLS (αντιμετώπιση τραύματος). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

Τομείς Ενασχόλησης:

  • Προληπτική Ιατρική
  • Οικογενειακή Ιατρική
  • Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη
  • Προληπτικός Έλεγχος (Check Up)
  • Διάγνωση / Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Διάγνωση / Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση Δυσλιπιδαιμίας
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας (για άδειες οδήγησης, αθλητική δραστηριότητα, κτλ)
  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση