ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Πετρίδης Μανώλης - Νευροχειρουργός - Ιατρείο Πόνου - Πετρούπολη

Εφαρμόζουμε τις πιο μοντέρνες ελάχιστα επεμβατικές αλλά και κλασσικές χειρουργικές τεχνικές:

ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Μικροδισκεκτομή (με ή χωρίς χρήση τεχνολογίας barricaid), ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (τρηματεκτομή, θυριδοποίηση, ημιπεταλεκτομή κτλ) ,
 • Oπίσθια σπονδυλοδεσία με βίδες (ανοιχτή ή κλειστή ελάχιστα επεμβατική τεχνική), διαυχενικού, διαρθρικού ή υποπετάλιου τύπου,
 • Eλάχιστα επεμβατική διασωματική σπονδυλοδεσία με πλάγια προσπέλαση (XLIF or DLIF τεχνική),
 • Διατρηματική ανοιχτή ή ελάχιστα επεμβατική διαυχενική και διασωματική σπονδυλοδεσία με οπισθοπλάγια προσπέλαση (TLIF ή miniTLIF τεχνικη, PLIF ή MiDLif τεχνική),
 • Πρόσθια διασωματική σπονδυλοδεσία (ALIF τεχνικη) ,
 • Κυφοπλαστική – σπονδυλοπλαστική,
 • Σωματεκτομή (οπίσθια – πλάγια – πρόσθια προσπέλαση),
 • Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμορφωσεων
 • Ελάχιστα επεμβατική σταθεροποίηση ιερολαγονίου αρθρωσης (SI-Bone τεχνική).
 • Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία ήπιας εκφύλισης μεσοσπονδύλιου δίκου με χρήση Discogel (Chemonucleosis MIS disc treatment)
 • Οσφυο-περιτοναική βαλβίδα (με ένδειξη για πολλές νευροχειρουργικού τύπου παθήσεις)
 • Αντλίες πόνου και αντλίες έγγυσης βακλοφαίνης (σπαστικότητα).
 • Χειρουργικό Wrapping περινευρικών κύστεων Tarlov

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Μικροδισκεκτομή (οπίσθια προσπέλαση),
 • Πρόσθια θωρακική δισκεκτομή (για κεντρικές δισκοκήλες μέσης ΘΜΣΣ),
 • Οπίσθια αποσυμπίεση (ημιπεταλεκτομή, πεταλεκτομή, πεταλοπλαστική),
 • Οπίσθια διαυχενική σταθεροποίηση με βίδες,
 • Στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση παραμοσφώσεων,
 • Σωματεκτομή (οπισθοπλάγια και πρόσθια προσπέλαση),
 • Κυφοπλαστική – σπονδυλοπλαστική ,
 • Θεραπεία πόνου (Spinal Cord Stimulation)

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία,
 • Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και αρθροπλαστική (τεχνητός δίσκος) ,
 • Πρόσθια αυχενική σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία,
 • Οπίσθια ελάχιστα επεμβατική αποσυμπίεση (πεταλεκτομή, τρηματεκτομή),
 • Οπίσθια σταθεροποίηση με βίδες (πλάγιων ογκωμάτων, διαυχενικές βίδες),
 • Ίνιο-αυχενική σπονδυλοδεσία,
 • Στήριξη Α1/Α2 σπονδύλων με διαυχενικές βίδες (τεχνική Harms),  στοχευμένες οστεοτομίες για διόρθωση αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδος, πρόσθια σταθεροποίηση οδόντος με βίδα (-ες)

Ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες εγχύσεις στη Σπονδυλική Στήλη Επισκληρίδια έγχυση , blocks νευρικών ριζών,  διαρθρικές εγχύσεις (facet joint blocks) ,  εγχύσεις ιερολαγονίου άρθρωσης

Θεραπεία πόνου με μέθοδο ραδιοσυχνότητας

Eνδο-δισκική θεραπεία (δισκογενές άλγος) (IDET technique),  αρθρικό άλγος Σπονδυλικής Στήλης , μετεγχειρητικό άλγος , μετατραυματικό άλγος (π.χ. whiplash κάκωση αυχένος), σύνδρομα παγίδευσης νεύρων

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 • xρήση νευροπλοηγού,
 • διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση
 • κρανιοτομία σε ξύπνιο ασθενή (”awake craniotomy”)
 • ενδοσκοπικες τεχνικές
 • ακτινοχειρουργική γ-knife για όγκους εγκεφάλου

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ

Πληροφορίες – Αντιμετώπιση