Προληπτική Ιατρική - Check up - Υπέρηχος κοιλίας

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Προληπτική Ιατρική έχει για κύριο σκοπό την προφύλαξη του ανθρώπου από τα διάφορα νοσήματα. Στην Προληπτική Ιατρική οφείλεται η μεγαλύτερη επιτυχία της πρωτογενούς πρόληψης, που είναι η καταπολέμηση σοβαρών λοιμωδών νόσων με την χρήση εμβολιασμών. Η γενικευμένη μάλιστα χρήση των εμβολίων έχει οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψη σοβαρών νοσημάτων, όπως η ευλογιά.

Η δευτερογενής πρόληψη έχει ως στόχο την πρώιμη διάγνωση νοσημάτων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η έγκαιρη έναρξη θεραπείας και η καλύτερη έκβαση νοσημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί κλινικά. Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης περιλαμβάνονται εξετάσεις προκλινικού ελέγχου. Μερικά από αυτά είναι μαστογραφία, το τεστ κατά Παπανικολάου και η κολονοσκόπηση για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού, της μήτρας και του παχέος εντέρου αντίστοιχα. Επίσης ο υπέρηχος κοιλίας και ο υπέρηχος αγγείων, μπορεί να αναδείξει σημαντικά ευρήματα.

Η τριτογενής πρόληψη τέλος προσπαθεί να μειώσει επιπλοκές και τη σοβαρότητα των συνεπειών μιας πάθησης, να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.