ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ – ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

Παθήσεις Ποδοκνημικής - Ορθοπεδικός Ζωγραφάκης Απόστολος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η ποδοκνημική άρθρωση είναι μία σύνθετη άρθρωση που περιλαμβάνει τρία οστά, την κνήμη, την περόνη και τον αστράγαλο. Η ποδοκνημική μαζί με την υπαστραγαλική άρθρωση (μεταξύ του αστραγάλου και της πτέρνας) επιτρέπουν ένα σημαντικό εύρος κινήσεων.

Η κνήμη δημιουργεί το έσω σφυρό (η προεξοχή που βρίσκεται από την έσω πλευρά), και η περόνη το έξω σφυρό (προεξοχή που βρίσκεται προς τα έξω). Το έσω και έξω σφυρό ενώνεται με το οστούν του αστραγάλου σε ειδικές επιφάνειες αυτού οι οποίες καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο.

Οι κυριότεροι σύνδεσμοι της άρθρωσης είναι ο πρόσθιος και οπίσθιος κνημοπερονιαίος, ο έξω πλάγιος και ο έσω (ή δελτοειδής)  πλάγιος, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την σταθερότητα και την πραγματοποίηση  των κινήσεων του ποδιού.

Πέριξ της άρθρωσης περνούν πολλοί τένοντες που καταλήγουν στο πόδι (καμπτήρες και εκτείνοντες των δακτύλων), ή στην πτέρνα (Αχίλλειος τένοντας).

 

Ο άκρος πόδας χωρίζεται σε τρια μέρη

 1. το πρόσθιο πόδι
 2. το μέσο πόδι
 3. το οπίσθιο πόδι

Το πρόσθιο πόδι περιλαμβάνει τα πέντε μακρά οστά που ονομάζονται μετατάρσια καθώς επίσης και τις φάλαγγες που δημιουργούν τα δάκτυλα.Το πρώτο μετατάρσιο  παίζει σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση της βάδισης.

Το μέσο πόδι περιλαμβάνει πέντε οστά το οποία είναι το σκαφοειδές, το κυβοειδές και τα τρία σφηνοειδή οστά. Τα οστά αυτά προς τα εμπρός ενώνονται με τις βάσεις των μεταταρσίων και προς τα πίσω με τον αστράγαλο και τη πτέρνα.

Ο οπίσθιο πόδι σχηματίζεται από δύο μεγάλα οστά την πτέρνα και τον αστράγαλο.

Η ποδοκνημική και ο άκρος πόδας  είναι περιοχές  υπεύθυνες για την κατανομή  των φορτίων που δέχονται  αλλά και την  σωστή πραγματοποίηση του κύκλου βάδισης.

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 • Ρήξη Αχιλλείου τένοντα
 • Τενοντοπάθεια Αχιλλείου
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα & άκανθα
 • Βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσια)
 • Παραμορφώσεις λοιπών δακτύλων
 • Πτώση μεταταρσίων
 • Συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια
 • Οστεονέκρωση
 • Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου
 • Χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες ποδοκνημικής
 • Κατάγματα
 • Κατάγματα βάσης 5ου μεταταρσίου
 • Κατάγματα κόπωσης
 • Νεύρωμα Morton
 • Πρόσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης ποδοκνημικής
 • Ανεπάρκεια οπίσθιου κνημιαίου
 • Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

 

Στο Ιατρείο του ορθοπεδικού χειρουργού Ζωγραφάκη Απόστολου,  μόνος στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η παροχή αυξημένης ιατρικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας όλα τα νέα  πρωτόκολλα συντηρητικής θεραπείας και ακολουθώντας  πιστά τις ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση όταν αυτή απαιτείται με όλες τις νέες τεχνικές μικρής ή ελάχιστης επεμβατικότητας.

Ο ιατρός  και οι συνεργάτες του με οδηγό την επιστημονική κατάρτιση, τη χειρουργική επάρκεια και την ευαισθησία προς τον ασθενή  αναλαμβάνουν  με υπευθυνότητα και επιτυχία   την αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων.

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση