Παθήσεις Άκρας Χείρας - Ορθοπεδικός Ζωγραφάκης Απόστολος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η πηχεοκαρπική άρθρωση είναι μία από τις πιο πολύπλοκες του σώματος μας, καθώς αποτελείται από πολλά διαφορετικά οστά και επιμέρους αρθρώσεις που συντελούν στην σωστή κίνηση της. Αποτελείται από οχτώ οστά τα οποία διατάσσονται σε δύο σειρές. Η εγγύς σειρά αποτελείται από το σκαφοειδές, το μηνοειδές και το πυραμοειδές οστό που συνδέονται με την κερκίδα και την ωλένη σχηματίζοντας την πηχεοκαρπική άρθρωση. Η περιφερική σειρά αποτελείται από τα υπόλοιπα πέντε οστά , το μείζον και το έλασσον πολύγωνο, το κεφαλωτό, το αγκιστρωτό και το πισοειδές οστό. Η περιφερική αυτή σειρά συνδέεται με τα οστά των μετακαρπίων τα οποία με τη σειρά τους  καταλήγουν στις φάλαγγες των δακτύλων.

Οι σύνδεσμοι αποτελούνται από μαλακό αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικό ιστό και συνδέουν τα οστά μεταξύ τους προσδίδοντάς τους σταθερότητα και δύναμη. Πολλοί τένοντες –καμπτήρες στη παλαμιαία επιφάνεια και εκτείνοντες στη ραχιαία, περνούν από τον καρπό και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της άρθρωσης αλλά και της άκρας χειρός. Τα τρία σημαντικά νεύρα που διασχίζουν τον καρπό από το αντιβράχιο είναι το κερκιδικό, το μέσο και το ωλένιο νεύρο.

Η κίνηση του χεριού και της πηχεοκαρπικής  επιτυγχάνεται μέσω μιας πολύπλοκης συνεργασίας των συνδέσμων και μυών.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  • Σύνδρομο De Quervain’s
  • Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης – Σύνδρομο Dupuytren
  • Σφυροδακτυλία ¨mallet finger¨
  • Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger finger)
  • Ρήξη ωλενίου πλάγιου συνδέσμου του αντίχειρα (Gamekeeper’s or skier’s thumb)
  • Γάγγλια
  • Συνδεσμικές κακώσεις
  • Κατάγματα των οστών της πηχεοκαρπικής και άκρας χειρός

Στο Ιατρείο του ορθοπεδικού χειρουργού Ζωγραφάκη Απόστολου,  μόνος στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η παροχή αυξημένης ιατρικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας όλα τα νέα  πρωτόκολλα συντηρητικής θεραπείας και ακολουθώντας  πιστά τις ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση όταν αυτή απαιτείται με όλες τις νέες τεχνικές μικρής ή ελάχιστης επεμβατικότητας. 

Ο ιατρός  και οι συνεργάτες του με οδηγό την επιστημονική κατάρτιση, τη χειρουργική επάρκεια και την ευαισθησία προς τον ασθενή  αναλαμβάνουν  με υπευθυνότητα και επιτυχία   την αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση