Παθήσεις Ισχίου - Ορθοπεδικός Ζωγραφάκης Απόστολος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΙΣΧΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Η άρθρωση του ισχίου  είναι μία σφαιροειδής άρθρωση και αποτελείται από την μηριαία κεφαλή  η οποία αρθρώνεται με την κοτύλη. Συνδέει το μηριαίο οστό με τα οστά της λεκάνης  και παίζει σημαντικό ρόλο δεχόμενη μεγάλα φορτία, καθώς το βάρος του σώματος μεταφέρεται στα κάτω άκρα μέσω αυτής. Συγχρόνως, εμφανίζει αξιοσημείωτη σταθερότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των κάτω άκρων κατά τη βάδιση.

Η σταθερότητα αυτή επιτυγχάνεται από την διαμόρφωσή της άρθρωσης, την ύπαρξη του αρθρικού θυλάκου, του επιχείλιου χόνδρου και των διαφόρων μυών που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση της. Οι επιφάνειες των δύο οστών (μηριαίας κεφαλής και κοτύλης) που έρχονται σε επαφή ονομάζονται αρθρικές επιφάνειες. Προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ολίσθηση της μίας επιφάνειας πάνω στην άλλη, καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • Οστεοαρθρίτιδα ισχίου
  • Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής
  • Χαλάρωση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
  • Δυσπλαστικά ισχία
  • Σύνδρομο πρόσκρουσης του ισχίου
  • Κατάγματα περιοχής του ισχίου

 

Στο Ιατρείο του ορθοπεδικού χειρουργού Ζωγραφάκη Απόστολου,  μόνος στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η παροχή αυξημένης ιατρικής περίθαλψης χρησιμοποιώντας όλα τα νέα  πρωτόκολλα συντηρητικής θεραπείας και ακολουθώντας  πιστά τις ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση όταν αυτή απαιτείται με όλες τις νέες τεχνικές μικρής ή ελάχιστης επεμβατικότητας. 

Ο ιατρός  και οι συνεργάτες του με οδηγό την επιστημονική κατάρτιση, τη χειρουργική επάρκεια και την ευαισθησία προς τον ασθενή  αναλαμβάνουν  με υπευθυνότητα και επιτυχία   την αντιμετώπιση των παραπάνω παθήσεων.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση