Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος κοιλίας, υπέρηχος μαστών, υπέρηχος αγγείων, triplex καρωτίδων, ελαστογραφία, ενισχυτές ηχογένειας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ελαστογραφία αποτελεί μια πιο πρόσφατη μέθοδο απεικόνισης υπερήχων, που βρίσκει εφαρμογή στους μαστούς και τον θυρεοειδή αδένα.

Η δυνατότητα που προσφέρει στον γιατρό η ελαστογραφία είναι να μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια την σκληρότητα και ελαστικότητα των ιστών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διακρίνει τους παθολογικούς από τους φυσιολογικούς ιστούς. Συγκεκριμένα, η ελαστικότητα των ευρημάτων απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα (μπλε, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο). Όπως είναι γνωστό οι καλοήθεις ιστοί έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα από τους κακοήθεις ιστούς.

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οι ενισχυτές ηχογένειας αποτελούν διαλύματα που αποτελουνται από μικροφυσσαλίδες ενός αδρανούς αερίου, χορηγούνται ενδοφλεβίως, και σε πραγμάτικό χρόνο γίνεται η μελέτη της αιμοδυναμικης συμπεριφοράς των εστιακων αλλοιώσεων στο ήπαρ το παγκρεας, τον σπλήνα , τους νεφρούς κα.

Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα να χαρακτηρισθεί ο τύπος της βλάβης.
Το πλεονέκτημα που παρέχουν οι ενισχυτές ηχογένειας είναι οτι δεν επιβαρύνουν τη νεφρική λειτουργία και δε ειναι αλλεργιογόνα (όπως τα σκιαγραφικά μέσα του Αξονικού Τομογράφου).