Γενικής Ιατρικής

Home / Γενικής Ιατρικής

Ο Γενικός Ιατρός παρέχει ατομική, πρωτοβάθμια και συνεχή φροντίδα στα άτομα, στις οικογένειές τους και στον πληθυσμό για τον οποίο ευθύνεται. Η σύνθεση αυτών των λειτουργιών είναι που συνιστά τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ειδικότητας. Ο Γενικός Ιατρός είναι ο κύριος υπεύθυνος για την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας προς κάθε άτομo, ενσωματώνοντας σωματικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, και άλλους παράγοντες.

Ειδικότερα το Tμήμα Γενικής Ιατρικής παρέχει ιατρικές υπηρεσίες:
– Αντιμετώπισης και διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών υγείας που αφορούν όλη την οικογένεια
– Διαχείριση τραυματισμών – χειρουργικών περιστατικών
– Διαχείριση παθολογικών περιστατικών
– Παρακολούθησης και αντιμετώπισης χρόνιων νοσημάτων που αφορούν όλη την οικογένεια
– Σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση
– Λοιμώξεις αναπνευστικού, πεπτικού και ουροποιογεννητικού συστήματος
– Άλλα νοσήματα

– Προληπτική ιατρική
– Προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι – check up
– Πιστοποιητικά υγείας
– Eνημέρωση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα
– Δημόσια υγεία – σχολική υγεία
– Συμβουλευτική στη διαχείριση της υγείας των ασθενών
– Παραπομπή ασθενών στην κατάλληλη εξειδικευμένη βοήθεια όταν αυτό είναι αναγκαίο
– Συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων
– Γηριατρική και θεραπευτική υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας.