Αρθρογραφία Ιατρών – Νέα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρθρογραφία Ιατρών

Μπορείτε να ενημερωθείτε για Ιατρικά Θέματα, ποικίλου ενδιαφέροντος από τους ιατρούς των Συστεγασμένων Ιατρείων και τους συνεργάτες τους.

Τα ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Πετρούπολης στελεχώνονται από καταξιωμένους ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την επιστημονική τους κατάρτιση είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα των ασθενών.

Τα ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Πετρούπολης απαρτίζονται από μοντέρνα και πρότυπα ιατρεία τα οποία λειτουργούν από τον Ιούλιο του 2018. Στεγάζονται σε έναν χώρο 160τμ, καλαίσθητα διακοσμημένο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, δυνατότητα στάθμευσης, σε ιδιαίτερα κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο σημείο.