Υπερηχογραφία - Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος κοιλίας, υπέρηχος μαστών, υπέρηχος αγγείων, triplex καρωτίδων, ελαστογραφία, ενισχυτές ηχογένειας

Η υπερηχογραφία στις μέρες μας

H υπερηχογραφία (ή υπερηχοτομογραφία) εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί βασική μέθοδο απεικόνισης του σώματος.

Η υπερηχογραφία στηρίζεται στην παραγωγή ηχητικών παλμών, με συχνότητες πολύ υψηλότερες από τους ακουστούς ήχους (συνήθως 1-10 MHZ) από ειδικούς πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους οι οποίοι βρίσκονται στην επιφάνεια ειδικών κεφαλών (εξαρτήματα του μηχανήματος τα οποία έρχονται σε επαφή με το σώμα). Η ήχοι αυτοί συναντούν τους ιστούς του σώματος και ανάλογα με τη σύσταση αυτών, ανακλώνται, διαθλώνται ή απορροφώνται. Η ηχώ στη συνέχεια επιστρέφει στον ηχοβολέα (κεφαλή) και γεννά έναν ηλεκτρικό παλμό, ο οποίος ακολούθως μετατρέπεται σε εικόνα. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φαινόμενο, είναι δυνατή η απεικόνιση πολλών δομών του σώματος όπως κοιλιά, ο τράχηλος, τα μαλακά μόρια του σώματος, οι αρθρώσεις, το όσχεο.

Ακολούθως με βάση το φαινόμενο Doppler, δηλαδή στη μεταβολή της συχνότητας των ήχων όταν προσπίπτουν σε κινούμενους στόχους, έγινε δυνατή και η εκτίμηση του αίματος που ρέει εντός των αγγείων. Είναι η γνωστή σε όλους εξέταση Triplex η οποία μελετά την ταχύτητα της ροής, την αντίσταση (δηλαδή την «δυσκαμψία» των αγγείων), την επιτάχυνση την παλμικότητα κα., στοιχεία που δίνουν στον ιατρό τη δυνατότητα να εκτιμήσει την κατάσταση των αγγείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής για την απεικόνιση του σώματος, είναι η έλλειψη της ακτινοβολίας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για νέους ασθενείς, παιδία και εγκυμονούσες, Δεύτερο, εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η real-time (σε πραγματικό χρόνο) φύση της εξέτασης. Με αυτό τον τρόπο μελετώνται με μεγαλύτερη αξιοπιστία ταχέως κινούμενες δομές, όπως πχ η καρδιά, ή ασθενείς οι οποίοι δε συνεργάζονται και δεν μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους.

Η φορητότητα του μηχανήματος συγκριτικά με άλλου είδους εξετάσεις όπως η αξονική και μαγνητική τομογραφία καθιστούν την εξέταση αυτή πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και δυσκίνητους ασθενείς.

Τέλος στην εποχή απόπειρας συγκράτησης ιατρικών εξόδων, η υπερηχοτομογραφία αποτελεί ελκυστική μέθοδο για πολλά κλινικά προβλήματα και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις, όπου απαιτούνται πολλοί επαναληπτικοί έλεγχοι.

Το μειονέκτημα είναι η “υποκειμενικότητα” της μεθόδου, δηλαδή η μεγάλη εξάρτηση της διαγνωστικής ακρίβειας από τις δυνατότητες του ιατρού – χειριστή.

Γι’αυτό με επιμέλεια και προσοχή καλείστε να επιλέξετε τον ακτινολόγο ακτινοδιάγνωστη, που θα εμπιστευτείτε.

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμογές της υπερηχογραφίας